ALLEEN VOOR VROUWEN

F E M M A  Q U A R T I E R
Op donderdagen
9u30 > 12u
Beide cursussen wisselen mekaar om de week af: de ene week sport, de week nadien naaiatelier.

> Sport & welzijn: Dit is een combinatie van verschillende disciplines: Zumba, aerobics, pilates, total body en relaxatie. Deze cursus is bestemd voor elke vrouw die wil
sporten en andere vrouwen wil ontmoeten in een warme atmosfeer en dat onder professionele begeleiding, aan een democratische prijs.
Abonnement: € 25

> Naai- en retoucheatelier: Elke donderdagochtend komt de naaigroep van Femma Quartier samen om te naaien, babbelen en lachen. Een professionele begeleider zorgt
voor begeleiding op jouw niveau. Beginners en gevorderden zijn welkom.
Prijs: € 15

INFO:
Meriem Saissi
meriem.saissi@femma.be
0473 525 921
Organisatie in samenwerking met Femma Quartier

© Ten Noey