Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van GC Ten Noey is een formele vergadering die twee keer per jaar samenkomt en louter beslissing van zakelijke aard neemt: begroting, financieel verslag. De A.V. bestaat uit vertegenwoordigers van verenigingen en gecoöpteerden. Het inhoudelijke zwaartepunt van de werking van GC Ten Noey ligt bij het Forum. Dat is een open vergadering over visie, concrete projecten, ideeën, ambitie,… Iedereen die op welke manier ook actief is of wil zijn in SJTN is hierop uitgenodigd.

Later zullen we nog een apart stuk toevoegen over het Forum.