Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering komt twee keer per jaar samen en bestaat uit onze aangesloten verenigingen en gecoöpteerden. Deze verenigingen worden op de hoogte gehouden van de werking van het gemeenschapscentrum en denken mee met ons na over (gezamenlijke) activiteiten.