Brede School

Binnen het netwerk van een Brede School werken organisaties uit verschillende sectoren (cultuur, sport, welzijn, onderwijs, jeugd) samen met het oog op het versterken van de leer- en ontwikkelingskansen bij kinderen en jongeren.
Brede School Sint-Joost is een samenwerkingsplatform tussen verschillende partners binnen de gemeente Sint-Joost-ten-Node. Samen willen we een kader bieden waar kinderen en jongeren hun talenten actief kunnen ontdekken, ontwikkelen, ontplooien en inzetten.

De belangrijkste partners zijn GBS Sint-Joost-aan-zee, IBO De Buiteling, Bib Joske, Gemeenschapscentrum Ten Noey, Aximax, Gemeentebestuur Sint-Joost-ten-Node en ouderraad SJAZOR.

Brede School Sint-Joost
Coördinator Jeremy Aronovici
Grensstraat 67
1210 Sint-Joost-ten-Node
02 220 28 40
jaronovici@sjtn.brussels
www.bredeschoolbrussel.be/sintjoost