Nieuws

Aantal nieuwsberichten: 147
DE GELUKSBRENGERS / LES PORTE-BONHEUR - 22/04/2021

Zelf geluksbrenger?
Zegt het je wel wat om zelf verhalen of liederen van plezier en geluk te delen met Sint-Joost?

VACATURE - 21/04/2021

De job
Je draagt een stuk van de werking van Ten Noey. In de eerste plaats werk je aan een vrijetijdsaanbod voor en met kinderen en jongeren. Het programma voor volwassenen deel je met je collega stafmedewerker. Je zet verder wat er al bestaat. Maar er is ook ruimte voor een nieuwe invulling.

Nieuwe maatregelen activiteiten -12 - 05/02/2021

Vanaf maandag 1 februari gelden er nieuwe maatregelen voor het georganiseerd vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.

Word jij onze nieuwe collega? - 13/01/2021

Vacature Zakelijk beheerder GC Ten Noey

Als deskundige zorg je, in samenspraak met de (functioneel) leidinggevende, voor de operationele uitwerking van de beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen een beleidsdomein.
Als deskundige zakelijk beheer ben je verantwoordelijk voor de zakelijke processen, de financiële verwerking, het beheer van de vzw en de personeelsbeheerstaken van gemeenschapscentrum Ten Noey. Daarnaast ben je in samenspraak met de verantwoordelijke stafmedewerker verantwoordelijk voor de zakelijke processen en financiële verwerking binnen het samenwerkingsverband Regio Noord (bestaande uit de gemeenschapscentra Everna, Ten Noey, De Kriekelaar en De Linde).
Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.

Coronamaatregelen rond zaalgebruik - 24/09/2020

Hoe zorgen we er samen voor dat jouw zaalhuur in ons centrum zo veilig mogelijk verloopt? Lees even onze maatregelen door en contacteer ons voor meer informatie.

Vacature Centrumverantwoordelijke GC De Rinck - 22/09/2020

Master diploma- Contract onbepaalde duur - Werkregime Voltijds

Je hebt de dagelijkse leiding over het gemeenschapscentrum en de personeelsploeg en je draagt financieel de eindverantwoordelijkheid, zodat de operationele doelstellingen van het gemeenschapscentrum en van het netwerk bereikt worden.

Opdrachten

•Je maakt het beleidsplan van het gemeenschapscentrum en het lokaal cultuurbeleidsplan mee op, volgt ze op en voert ze uit;
•Je ontwikkelt de sociaal-culturele werking en het vrijwilligersbeleid van het gemeenschapscentrum, je evalueert ze en stuurt ze bij, in overleg met alle betrokkenen binnen en buiten de VGC;
•Je neemt een actieve bovenlokale rol op in het netwerk: je maakt deel uit van en werkt mee aan het overkoepelende N22-verhaal;
•Je organiseert, begeleidt en/of ondersteunt teamvergaderingen, werk- en stuurgroepen (lokaal en/of bovenlokaal);
•Je screent de lokale noden en ontwikkelt op basis daarvan de gemeenschapsvormende werking. Je evalueert ze en stuurt ze bij;
•Je stimuleert en/of zet acties en projecten op in kader van het lokaal cultuurbeleid;
•Je organiseert de dagelijkse werking van het gemeenschapscentrum;
•Je voert een dagelijks personeelsbeleid;
•Je beheert de vzw. Je organiseert bestuursvergaderingen en woont ze bij. Je verzorgt de verslaggeving en de statutaire verplichtingen;
•Je ontwikkelt het financieel beleid van de vzw en staat in voor het financieel beheer;
• Je neemt verantwoordelijkheid op voor welzijn op het werk: veiligheidsrondgang, voedselinspectie …;
•Je stelt rapportagedocumenten op voor de beleidsvoerende en/of subsidiërende overheden;
•Je neemt deel aan overlegfora, werk- en stuurgroepen binnen en buiten de VGC. Je overlegt met de gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren;
•Je prospecteert en contacteert partners voor lokale programmatie en activiteiten;
•Je netwerkt met lokale en bovenlokale diensten, verenigingen, informele groepen, sleutelfiguren en stakeholders;
•Je rapporteert over de algemene werking aan de raad van bestuur.

Vrijwilligers gezocht voor Camping Josée - 25/06/2020

Deze zomer wordt Bouwen aan de zomer in het jasje van Camping Josée gestoken en trekken we rond in Sint-Joost. Hiervoor zijn we nog opzoek naar enkele vrijwilligers om in de bar te staan, te timmeren, mee rond te trekken of te koken. 

Veiligheidsmaatregelen COVID-19 - 23/06/2020

We zijn ontzettend blij dat we weer activiteiten voor jullie mogen organiseren. Al moet dat nu eventjes met extra aandacht. Als we samen de regels volgen, houden we het virus onder controle. Doe je mee aan een activiteiten? Lees dan even deze maatregelen, zodat alles veilig verloopt.

Speelweken - 30/05/2020

De vraag naar speelweken is groot. Kinderen willen in veilige omstandigheden een speelse en creatieve week doorbrengen.

Zomer in Sint-Joost - 30/05/2020

Het ziet er naar uit dat we de zomer in eigen land en dorp zullen doorbrengen. Laten we er het beste van maken, dan doen we al de hele lockdown lang: muziek op stoep of balkon, babbels met de buren, postkaartjes, online-grapjes, apero-parties.

Pages