CORONAMAATREGELEN

COVID SAFE TICKET (CST) IN DE GEMEENSCHAPSCENTRA 

Het Covid Safe Ticket is verplicht om toegang te krijgen tot bepaalde activiteiten in de gemeenschapscentra.  
Er staat duidelijk vermeld bij elke activiteit of je een CST nodig hebt.    

WANNEER IS EEN CST VERPLICHT? 

  • Alle sportactiviteiten vanaf 16 jaar; 
  • Alle andere activiteiten binnen vanaf 50 personen en buiten vanaf 200 personen (kinderen inbegrepen) vanaf 16 jaar.   

WANNEER IS EEN CST OPTIONEEL? 

Enkel bij activiteiten van minder dan 50 personen (sportactiviteiten uitgezonderd). 
Dan gelden de volgende voorwaarden: 

  • Capaciteit van de zaal wordt verlaagd. 
  • Mondmaskerplicht en 1,5 meter afstand houden.   

HYGIËNEMAATREGELEN 

We willen je eraan herinneren dat de hygiënemaatregelen nog steeds van kracht zijn, namelijk het wassen van je handen met zeep, hoesten en niezen in je elleboog en het vermijden van nauw contact. Bij twijfels over je gezondheid, raden wij je aan om thuis te blijven en een arts telefonisch te contacteren.   

TER HERINNERING: DE GOUDEN REGELS 

Om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken, blijven onderstaande regels van levensbelang: 

  • respecteer de hygiënemaatregelen; 
  • buitenactiviteiten worden aangemoedigd; 
  • besteed bijzondere aandacht aan kwetsbare personen; 
  • respecteer een veilige afstand (1m50); 
  • beperk nauwe contacten; 
  • respecteer de regels inzake bijeenkomsten. 

Laat je vaccineren zodra je kunt. Kijk op coronavirus.brussels voor meer info. 

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES

Wanneer je je verplaatst in de gang, op de trap, in de toiletten, in de gedeelde keuken is het mondmasker verplicht.

VRAGEN? NEEM GERUST CONTACT OP! 

De onthalen van de centra zijn open en bereikbaar. Ga er gerust langs, of contacteer hen.