Filosofisch Café op 26 februari!

Publicatiedatum: 
Dinsdag, 3 februari 2015 - 04:40

Gender en feminisme

De aard van welk beestje?
Bedenkingen rond ‘gender’ en ‘feminisme’ Lezing door Karin Verelst
Het begrip feminisme geeft gemakkelijk aanleiding tot felle controverses. Typisch is de zinsnede, “ik ben wel feminist, maar...”, alsof men zich hiervoor zou moeten verontschuldigen. Volgens sommigen heeft het feminisme zijn doel bereikt, en zijn zij die er nu nog aan vasthouden blijven steken in politieke ideologie, of in een lang vervlogen verleden. Andere stellen dat ‘feminisme’ als categorie te beperkend is, en men beter zou spreken over ‘gender’, zodat de rol van geslacht en/of seksuele geaardheid onbevooroordeeld kan worden onderzocht of ter discussie gesteld in bepaalde maatschappelijke of historische constellaties. Mannen of homo’s worden toch ook onderdrukt? Geweld van vrouwen tegen mannen is toch ook een realiteit? In de Verenigde Staten heeft dit debat in de jaren tot een clash geleid tussen zgn. ‘equity’ en ‘gender’ feministen, volgens sommigen de ‘goeden’ en de ‘slechten’. In deze bijdrage zal worden aangetoond dat de zaken niet zo simpel liggen. Door tradities gedragen structurele machtsverhoudingen zijn immers een feit, en de impliciet politieke stellingname hiertegenover bepaalt voor een groot deel mee de houding van deelnemers aan het hoger geschetste debat, zodanig zelfs dat ze zwaar kan doorwegen op de interpretatie van op het eerste gezicht ‘objectieve’ feiten. Toch hebben ook de voorstanders van ‘gender equity’ een punt, omdat de realiteit van sociologische of psychologische constructies nog niet impliceert dat alles simpelweg ‘maakbaar’ is. Zo belanden we tenslotte bij de relatie tussen ‘natuur’ en ‘cultuur’, een thema waarover het laatste woord nog lang niet is gezegd...
 
Donderdag 26 februari 2015, 20 uur,
GC Ten Noey, Gemeentestraat 25, 1210 Sint-Joost-ten-Node, Prijs: €4 / €6
Organisatie: Masereelfonds Sint-Joost i.s.m. Ten Noey