Vacature: Omgevingsgericht jeugdwerker, GC Ten Noey - Sint-Joost-ten-Node

Publicatiedatum: 
Maandag, 13 februari 2017 - 10:15

Situering

Ten Noey is het gemeenschapscentrum van Sint-Joost-ten-Node. In samenwerking met andere instellingen en organisaties binnen de gemeente en in het Brussels Gewest antwoordt Ten Noey in programma en werking op de uitdagingen van de superdiverse lokale gemeenschap.

Ten Noey is één van de 22 gemeenschapscentra en werkt aan gemeenschapsvorming via een werking en een programma rond de pijlers informatie en ontmoeting, educatie en cultuur. Dat gebeurt sinds anderhalf jaar geïnspireerd door een visietekst die opgebouwd is rond vijf kernideeën:

1.       Ontmoeting als basis voor gemeenschapsvorming
2.       Co-productie: de werking en het programma van Ten Noey zijn het resultaat van een samenwerking met partners buiten Ten Noey
3.       Cross-over: de werking en het programma bewerkstelligen de ontmoeting tussen mensen met de meest uiteenlopende achtergrond qua taal, cultuur, herkomst, leeftijd,…
4.       Het Nederlands is de taal, het medium bij uitstek waarvan men zich in Ten Noey bedient voor communicatie. Wie het Nederlands wil leren of oefenen kan in Ten Noey terecht.
5.       Mede-eigenaarschap: Ten Noey is het gemeenschapscentrum van de Tennoodse gemeenschap en geeft die gemeenschap dan ook de kans om de werking en het programma en de werking van het centrum te bepalen.

Functie

Als omgevingsgericht jeugdwerker bouw je vanuit Ten Noey aan een relevante werking en programma voor kinderen en jongeren en dat in samenspraak met het team van Ten Noey en in samenspraak met andere spelers in het werkgebied Sint-Joost-ten-Node en Brussel Noordoost.

-          Je detecteert noden en opportuniteiten en je weet die te vertalen in een aanbod en werking binnen de mogelijkheden van Ten Noey.
-          Je zoekt verbindingen tussen dat deel van de werking binnen jouw verantwoordelijkheid en de hele werking van Ten Noey en verbindingen met het gemeenschapsleven in het werkgebied van Ten Noey.
-          Je werkt binnen een afgesproken budgettering en binnen van de visie van Ten Noey.
-          Je stuurt samen met de andere stafmedewerkers een team van vaste medewerkers aan en bent de motor van een ploeg losse medewerkers die voor punctuele opdrachten worden geëngageerd.
-          Je rapporteert geregeld over je werkzaamheden binnen het team, tav de Raad van Bestuur en tav diverse partnerorganisaties en overheden.
-          Je sleutelt vanuit ervaringen en waarnemingen aan de visie op werken met en voor kinderen en jongeren in het werkgebied en laat die voortdurend ontwikkelende inzichten inspirerend zijn voor de eigen en andere praktijken.
 

Vaardigheden en attitude

-          Sociaal en contactvaardig. Mondig zijn en een open houding hebben om actief naar personen toe te stappen
-          Ervaring in het werken met kinderen en jongeren en begeleiden van groepen is een pluspunt.
-          Zich kunnen inleven in de doelgroep
-          Openstaan voor waarden en normen van verschillende culturen.
-          Zelfstandig kunnen werken
-          Gericht informatie kunnen opzoeken en verwerken.
-          Organisatorisch: kunnen opstellen en plannen van een programma
-          Initiatief nemen
-          Administratief: verslagen en dossiers kunnen opstellen.
-          Bereid tot avond- en weekendwerk
 

Kennis

-          Vlotte omgang met courante software (Office-programma’s) en met social media
-          Kennis van het (Nederlandstalige) Brusselse veld op vlak van jeugd
-          Goede beheersing van het Nederlands (gesproken en geschreven). Kennis van elke bijkomende taal is een pluspunt.

GC Ten Noey

Wij bieden

-          Deeltijds contract (3/5), onmiddellijke indiensttreding, tot 31 december 2017
-          Verloning volgens barema PC329 (B1c)
-          Maaltijdcheques
-          Abonnement MIVB
 

Solliciteren

Solliciteren tot uiterlijk 03/03/2017 met motivatiebrief en cv naar de centrumverantwoordelijke van het GC Ten Noey, pol.vervaeke@vgc.be. Voor meer info over de functie en de opdrachten kan u ook via mail of op 02 217 08 82 bij hem terecht.