Word jij onze nieuwe collega?

Publicatiedatum: 
Woensdag, 13 januari 2021 - 02:34

Vacature Zakelijk beheerder GC Ten Noey

Als deskundige zorg je, in samenspraak met de (functioneel) leidinggevende, voor de operationele uitwerking van de beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen een beleidsdomein.
Als deskundige zakelijk beheer ben je verantwoordelijk voor de zakelijke processen, de financiële verwerking, het beheer van de vzw en de personeelsbeheerstaken van gemeenschapscentrum Ten Noey. Daarnaast ben je in samenspraak met de verantwoordelijke stafmedewerker verantwoordelijk voor de zakelijke processen en financiële verwerking binnen het samenwerkingsverband Regio Noord (bestaande uit de gemeenschapscentra Everna, Ten Noey, De Kriekelaar en De Linde).
Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.

GC Ten Noey

Wat doe je?

Implementeren en opvolgen van beleidsbeslissingen:

Samen met de centrumverantwoordelijke vertaal je het inhoudelijk beleid naar een zakelijk en financieel beleid.
Je werkt lokale aankoopprocedures uit voor het gemeenschapscentrum. Je voert ze uit, evalueert ze en stuurt ze bij.
Instaan voor interne en externe dienstverlening binnen een beleidsdomein:

Je bent verantwoordelijk voor de financiële rapportering aan het bestuursorgaan van de vzw en aan de subsidiërende overheden.
Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. zakelijk beheer en aan overlegvormen  binnen de VGC.
Ontwikkelen en optimaliseren van concepten, werkprocessen en procedures:

Je uniformiseert en optimaliseert de zakelijke processen van het gemeenschapscentrum.
Operationeel beheren van dossiers en projecten met betrekking tot een beleidsdomein (voorbereiden, analyseren en uitvoeren):

Je stelt lokale onderhoudscontracten op en staat in voor de opvolging.
Je stelt prijsafspraken en contracten op en beheert deze.
Je stelt verzekeringsdossiers op en staat in voor de opvolging.
Je beheert de personeelsadministratie.
Je beheert de vzw-financiën.
Je staat in voor de opvolging en uitvoering van de wettelijke vzw-verplichtingen.
Inschakelen in de brede werking van het gemeenschapscentrum.

Je ondersteunt bij andere activiteiten van het gemeenschapscentrum.
Je bent bereid occasioneel avond- en weekendwerk te verrichten.

Voor meer info: https://www.vgc.be/vacatures/zakelijk-beheerder-gc-ten-noey