OPENING TRACK

NL
TRACK is een experimenteel kruispunt dat in het Noordstation creatie, educatie en performance verbindt. Een stedelijk lab voor onderzoek naar gedeeld en gemengd ruimtegebruik, nieuwe vormen van samenwerking en een creatieve economie die sociaal, circulair en financieel duurzaam is.

Meer weten?

FR
TRACK est un carrefour expérimental reliant la création, l'éducation et la performance à la gare du Nord. Un laboratoire urbain pour la recherche sur l'utilisation partagée et mixte de l'espace, les nouvelles formes de collaboration et une économie créative socialement, circulairement et financièrement durable.

Pour plus d'infos: track