TERUGBLIK NIEUWJAARSFEEST 2024

Nieuwjaarsbrief van Team Josée, op tekst van Jee Kast en voorgelezen door de voorzitter van de bibraad, Johan Kerckhoven.

Als Pieter Bruegel de Oude het schilderij van de Toren van Babel zou overdoen, zou de toren op wielen staan. Steeds weer een ander plekje zoekend, steeds weer andere mensen aansprekend, in de universele taal van verbinding. Het mooie aan het schilderij zou zijn, we hoeven niet ver te zoeken voor een voorbeeldmaquette, of voor een idee wat er op het doek zou moeten staan. Voor Bruegel opnieuw met olieverf aan de slag zou gaan, zouden we hem hier in Sint-Joost uitnodigen en hij zou zien hoe wij hier aan de toren van Babel werken. Ingetogen, meerstemmig en halsstarrig.

Misschien zou het geen toren zijn, want dit verhaal van de toren van Babel is er geen van hoogmoed of zelfoverschatting. Maar over menselijkheid. Over pogingen steeds meer verweven naast elkaar te leven. Kleine stenen die samen gelegd worden door vele handen. Met Bib Joske, de Nederlandstalige dienst cultuur, Brede School Sint-Joost en Ten Noey. Het schilderij van Pieter Bruegel de Oude zou er heel anders uitzien. Intiem. Met taal en culturele bestuiving uitdijend als een olievlek. We zouden geen kolossaal zuilengebouw – boven alles uittorenend – in wording zien. Het zou geen roem uitdragen of uitdagend tot in de wolken reiken.
Op het schilderij zouden we een gemeente of een stadsdeel zien met verschillende nationaliteiten en tussen al die huisjes en bewoners in: kleine broeiplekken. Waar we openstaan om passerende mensen te onthalen. Waar we verwelkomen. Waar we zoals Femma samen liederen zingen. Waar we in dit stadstafereel ook opbouwen, waar vaklui werken aan een toren hamerend op begrip en respect.

Het initiatief van Josée om verbindend te werken is een zoektocht naar Babel. Niet om het Nederlands naar voor te schuiven, maar om een taal te vinden waarin we elkaar begrijpen, elkaar – steeds weer– beter leren verstaan. Zoals de dag van de moedertalen die er in februari aankomt of een vervolg op Cantine Josée.

Dankzij de toewijding en de gebundelde krachten van de initiatiefnemers en ook dankzij de inzet van de talrijke vrijwilligers konden we volkskeukens organiseren, konden we speeldagen organiseren in openbare ruimtes,… en de evaluatie van Cantine Josée is heel duidelijk, de aanwezigen en vrijwilligers en al de mensen die we geprikkeld hebben willen meer.

Dus laat ons in 2024 ontmoeten. Laat ons spelen. Laat ons samen gemeenschap maken (Niet gemeenschap hebben, dat is wat anders). Laat ons onthalen en delen. Laat ons naar carnaval toewerken of andere volksinitiatieven. Laat ons luisteren naar de bewoners. Laat ons buitenspeeldagen organiseren, en laat ons daarnaast ook de Nederlandslustigen stimuleren.

Laat ons over nationaliteiten heen kijken, zonder elkaars cultuur te verloochenen. En laat ons het schilderij dat Pieter Bruegel de Oude nog moet schilderen anders omkaderen. Dat we een kunstwerk in wording hebben waar we voortdurend aan kunnen verder schetsen. Zonder onszelf, in dit verhaal, in de verf te zetten. Maar de aandacht vestigen op Pieter Bruegels warme, onthalende mini-broeiplekjes van Babel. (In Sint Joost).

Dat onze voornemens om dit alles te realiseren niet de vluchtigheid van social media heeft, maar een tafereel wordt waar we ons als gemeenschap in kunnen vinden. Cultuur die verbindt.

Sint-Joost-ten-Node, 19 januari 2024