LOKAAL CULTUURBELEID

Ten Noey werkt zoals elders te lezen is zelden of nooit in haar eentje. De Nederlandstalige organisaties Bib Joske, Brede School Sint-Joost en de Dienst Nederlandstalige Aangelegenheden van de Gemeente zijn onze vaste partners. Dit heet: het lokaal cultuurbeleid. Elke partner heeft zijn eigenheid, maar tegelijk brengen we samen dat beleid in praktijk. Daarbij staan drie krachtlijnen voorop. Net zoals bij Ten Noey staat ontmoeting voorop. 
Verder willen we in deze samenwerking uitgaan van de rijkdom van Sint-Joost-ten-Node. Enerzijds is er uiteraard de rijke culture verscheidenheid. Maar verder is het ook ongezien hoeveel mensen met artistiek of ander talent er in Sint-Joost wonen. Die talenten willen we ontdekken, aanspreken en aanwenden voor projecten binnen de lokale gemeenschap. En tenslotte trekken ook de partners de kaart van de Nederlandslustigen. Ontzettend veel mensen zijn op zoek naar mogelijkheden om Nederlands te leren of te oefenen. Of vinden het al heel wat om met het Nederlands in contact te komen. Bij alles wat we samen organiseren waken we over de toegankelijkheid, de duurzaamheid en de mogelijkheid voor iedereen om er aan bij te dragen.  De ideeën van het lokaal cultuurbeleid zijn verder uitgewerkt in het lokaal cultuurbeleidsplan: 
Lokaal Cultuurbeleidsplan SJTN 2020-2025.pdf - Google Drive

© Bib Joske