REGIO NOORD

Ook buiten Sint-Joost-ten-Node werken we in nauw overleg met vast partners. Dat zijn in de eerste plaats onze collega’s van Schaarbeek (GC De Kriekelaar), Evere (GC Everna) en Haren (GC De Linde). Samen vormen we Regio Noord.
Deze samenwerking is het meest zichtbaar in de realisatie van de scholenwerking SchoolpodiumNoord.
Maar ook op het vlak van jeugdwerking is er een intensieve uitwisseling van ideeën en mensen. En ook door de uitwisseling op het vlak van visievorming, strategische aanpak, knowhow en expertise versterkt Regio Noord de werking van elk individueel centrum.

© Diego Franssens