Wijkcontract

Wijkcontracten of herwaarderingsprogramma’s zijn een initiatief van het Brussels Gewest om de toestand van wijken in moeilijkheden op duurzame wijze te verbeteren.
Ten Noey werkt actief mee aan twee wijkcontracten die momenteel lopen in de gemeente: Liedekerke (2011-2014) en As Leuven (2014-2017).

Binnen wijkcontract Liedekerke werkt Ten Noey mee in een project rond Buurtcomposteren en in het project Speelweefsel, in samenwerking met Aximax.

Voor wijkcontract As Leuven zullen we de komende jaren een fotoproject op poten zetten in Sint-Joost-ten-Node.