BESTUUR

Ten Noey bestaat bij gratie van enkele mondige burgers die 50 jaar geleden het initiatief namen om zich te verenigen en zo de belangen van de Nederlandstalige gemeenschap te behartigen. Maar nog steeds wordt de organisatie geleid door een bestuur van geëngageerde Brusselaars die de vinger aan de pols houden. In overleg met een team beroepskrachten en met de overheid stippelen ze een beleid uit voor het centrum als antwoord op de uitdagingen van vandaag.
En behalve een bestuursorgaan dat de algemene lijnen uitstippelt organiseren we ad hoc inspraakmomenten en -vormen waarop iedereen zijn mening en verwachtingen kan uiten.

Het bestuur bestaat uit

Patrick Moyersoen (voorzitter)
Caroline Englebert (secretaris)
Ward Van Brussel (penningmeester)
Luc Faems
Rukiye Cimsir
Bram Cartigny
Humeyra Akdag
Clara Van Muysen
Melanie Spinnoy
Barbara Dessers

© simonblackley.com